Odsávání

Odsávání se používá všude tam, kde se musí z pracovní oblasti odstranit prach, třísky, plyn nebo rozpouštědla. Potřeba energie je ovšem značná: V průmyslu potřebuje odsávání mezi 10 a 15 procenty potřeby elektrického proudu, v dřevozpracujících provozech je to více než 50 procent. Důsledné provedení opatření na úsporu energie může snížit potřebu elektrického proudu na polovinu, vůči klasickému, cca. 20 let starému zařízení. Úspory amortizují zařízení do několika let.

Vedle přímé potřeby elektřiny potřebují odsávací zařízení velká množství vzduchu. Není-li již možné odsávaný vzduch po filtraci přivést zpět (např. v případě kouře, chemikálií nebo rozpouštědel, v protikladu k prachu nebo třískám), musí se ohřátý čerstvý vzduch opět přivést zvenku. Tím se může potřeba energie na vytápění v důsledku odsávání více než zdvojnásobit. Dalším problémem jsou dmychadla, popř. ventilátory. Pokud je surový plyn veden např. s prachem nebo s třískami ventilátorem, musí být zvoleny takové konstrukce, které mají nižší účinnost, obvykle jen 50 %. Lepší je, provádět odsávání na straně čistého plynu, tedy po filtraci, pomocí účinnějších ventilátorů o účinnosti nad 80 procent.

Problémy v oblasti údržby odsávání

 • odsávání běží, i když není potřeba odsávání;
 • položená potrubí mezi lakem, prachem, třískami;
 • ztrátový vzduch v důsledku netěsných potrubí – vysoké výkony bez efektivnosti;
 • zanesené filtry, nánosy na filtrech;
 • skladovací prostor pod filtrem je plný, neodstraněný materiál;
 • čištění filtru stlačeným vzduchem v příliš dlouhých intervalech;
 • u filtrů chybí měření tlakového rozdílu nebo se nedodržuje.

Ihned lze realizovat:

 • školení pracovníků;
 • montáž šoupátek, aby bylo možné uzavřít nepotřebná odsávací zařízení;
 • měření podtlaku odsávání a řízení pomocí měničů kmitočtu;
 • jsou-li netěsné kovové hadice a vykazují-li vysoké vnitřní tření, měly by se vyměnit za moderní hadice;
 • používejte plastové hadice (uzemněte kovovou spirálu v plastové hadici);
 • automatické odpojení strojů a jejich odsávání (např. sekačka po práci);
 • automatické zapnutí při vhození zbytků;
 • zajistěte poradenství od více projektantů zařízení popř. poradců.

Dlouhodobější opatření a investice

 • montáž moderního odsávání s oddělenými větvemi, přičemž je každý stroj odsáván podle potřeby;
 • odsávání řízené v závislosti na otáčkách, pro zajištění nastaveného podtlaku;
 • dmychadla na straně čistého plynu o vysoké účinnosti;
 • co nejrovnější vedení potrubí, oblouky zvyšují značně sací výkon;
 • odvoz třísek podle možností na dopravním pásu, vibračních žlabech, event. také pomocí šneků;
 • v případě, že se třísky musí dopravovat vzduchem, použijte nejlépe oběhový systém.

zdroj: WIFI/WKO

Ve dřevozpracujícím průmyslu je spotřeba energie díky odsávání obzvláště vysoká - a tím i potenciál možných úspor.