NOMINOVANÝ PROJEKT A

Předkladatel: Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Projekt: Využití lničkového oleje pro výrobu bionafty v eko-zemědělství

NAFTU ŘEDÍ OLEJEM A ROČNĚ UŠETŘÍ DESÍTKY TISÍC

Student posledního ročníku přírodovědného lycea v Jihlavě, František Dolský, přihlásil do soutěže svou závěrečnou maturitní práci, ve které popisuje technologii výroby vlastní bionafty. Ve spolupráci s biofarmou Sasov představil projekt, který by mohl významně pomoci českým zemědělcům a zároveň citelně snížit vypouštění emisí skleníkových plynů.

Zemědělcům totiž umožňuje relativně snadno a bez vysokých vstupních investic šetřit na pohonných hmotách, které jsou potřebné na provoz veškerých zemědělských strojů a tvoří tak nemalé procento jejich celkových nákladů. Do nafty stačí podle Dolského přidat lničkový olej.  Pro tento postup se rozhodli zemědělci biofarmy Sasov a jejich zkušenosti prokazují, že během zimních měsíců lze olejem nahradit 40 % a v létě dokonce až 70 % nafty. Velmi příznivá je tato strategie i k životnímu prostředí. Již samotné pěstování základní suroviny, lničky seté, dodržuje na biofarmě pravidla ekologického zemědělství a ani její následné lisování nepůsobí žádnou ekologickou zátěž. Odpady z vylisovaných rostlin jsou navíc využívány jako krmivo pro zemědělská zvířata a odpad z výrobního procesu je minimální.

Počáteční investice se farmářům ze Sasova vrátily již během jedné sezóny. Ročně díky lničce seté ušetří přes 80 tisíc korun (ředěním nafty olejem a zkrmením odpadu zvířatům) a do ovzduší vypouští téměř o čtvrtinu méně zplodin. Případné rozšíření užívání bionafty mezi českými zemědělci tak slibuje přínos pro jednotlivce i pro kvalitu životního prostředí obecně.

Video medailonek


NOMINOVANÝ PROJEKT B

Předkladatel: Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Projekt: Mobilní informační centrum

Teenageři učí žáky základních škol o obnovitelných zdrojích energie

Neobvyklý osvětový projekt do soutěže přihlásili studenti přírodovědného lycea v Jihlavě. Během studia získali zajímavé a cenné informace o životním prostředí i nejlepších způsobech, jak se k němu chovat. Rozhodli se proto, že je ještě za čerstva předají žákům ze základních škol a vytvořili Mobilní informační centrum.

Již od počátku počítali studenti s tím, že děti bude třeba zaujmout. Rozhodli se tedy šířit osvětu zábavnou a názornou formou. Oslovili místní organizace a brzy získali prostory i nejrůznější sponzorské dary. Útočiště našli v areálu o.p.s. Chaloupky, která se zaměřuje na environmentální výchovu. Od několika sponzorů dostali modely solárních panelů či pelety z různých typů dřevin, obilovin, papíru a dokonce i listí. Ze školního rozpočtu pak pořídili další potřebné výrobní materiály (plastové krabice, kartony, folie či samolepicí tapety) a začali vyrábět unikátní přehlídku využití obnovitelných zdrojů energie. Podařilo se jim vyrobit model domu se solárními panely, s rozvody teplé vody, s fotovoltaickým panelem i s rozvodem osvětlení po domě; vytvořili též solární pícku, elektronickou hru na principu spojování obvodů, model větrné elektrárny či autíčko na solární pohon. Ve spolupráci s krajem Vysočina pak navíc vyrobili i magnetickou mapu obnovitelných zdrojů v kraji, kterou lze snadno aktualizovat a sledovat tak poměrně dynamický vývoj místní alternativní energetiky.

Díky jihlavským studentům tak děti získávají konkrétní představu o možnostech a výhodách obnovitelných zdrojů energie a jinak pro ně abstraktní technické výrazy získávají reálný obraz. Názorné příklady a neotřelé podání jsou nadějí, že pro ně bude ekologické myšlení a způsob života  v dalším životě snazší a přirozenější.

Video medailonek


NOMINOVANÝ PROJEKT C

Předkladatel: Škola česko-německého setkávání (Praha)
Projekt: Projekt Vltava-Moldau

Žáci v celé republice se starají o Vltavu

Inovativní přístup propojení různých předmětů v rámci ekologického projektu představila Německá škola v Praze a zapojila do ní více než 25 škol v celé České republice. Každá třída má přidělen určitý úsek řeky Vltavy, na kterém provádí dvakrát ročně biologická a chemická měření. Hlavním cílem projektu je sledovat kvalitu vody v řece a míru jejího znečištění.

Přesah celého projektu je však mnohem komplexnější. Žáci mají možnost v praxi využít znalosti z ekologické výchovy a budují si i vlastní vztah k přírodě ve svém okolí. Týmová práce v praktickém vyučování v terénu, kdy studenti odebírají a zkoumají vzorky vody, zaznamenávají nalezené živočichy a rostliny, které v řece a jejím okolí žijí, měří průtok a prakticky hodnotí jiná chemická a biologická kritéria související s řekou Vltavou, jsou ukázkou atraktivní zážitkové formy výuky chemie a biologie, která výrazně pomáhá zvýšit povědomí o významu přírodních věd. Poznatky a nápady pak žáci prezentují na společném webu projektu, kde poté mohou zužitkovat vědomosti z výuky informačních technologií. Celý projekt je navíc bilingvální – česko-německý – a žáci tak mají možnost prakticky zapojit i své jazykové znalosti.

Takový přístup má velký potenciál a může přispět k výchově mladých vědců, kteří budou umět prakticky zužitkovat všech nabytých zkušeností a nebudou se bát je prezentovat na mezinárodní úrovni. Dost možná se s těmito žáky setkáme v rámci soutěže E.ON Energy Globe Award i v budoucnu.

Video medailonek