Porota 2014

Porotu tvoří mezinárodní tým nezávislých odborníků z řad expertů na problematiku energetiky, hospodárného využívání energií, energetického poradenství atd. 

Ing. Wolfgang Neumann
- zakladatel soutěže Energy Globe Award
- čestný předseda poroty

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
- zástupce vedoucího, oddělení elektrofyzika, Akademie věd ČR
- profesor na Katedře elektroenergetiky, ČVUT


Prof. Dr. Petra Denk
- vedoucí Institutu systémového energetického poradenství na Vysoké škole aplikovaných věd (HAW) v Landshutu, fakulta elektrotechniky a ekonomického inženýrství


Pavel Hájek
- mediální poradce


Ing. Marcela Juračková
- vedoucí oddělení energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu


prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c.
- ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK


Ing. Miroslav Punčochář, DSc. 
- ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Markus Rövekamp
- managing director, CYRCO Consulting GmbH 


Ing. Martina Vlčková Říhová, MBA
- Czech and Slovakia Habitat Manager, Saint-Gobain

Dipl.-Ing. Matthias Schmuderer
- poradce pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii


Ing. Roman Šubrt
- energetický auditor, jednatel Energy Consulting