O nás

ENERGY GLOBE disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti úspor energií. Nejdůležitější projekty pionýrů v této oblasti za posledních 25 let:

Od Veletrhu úspor energií...

1985
Založení Veletrhu úspor energií (Energiesparmesse) v hornorakouském Welsu jednatelem Ing. Wolfgangem Neumannem, který dnes patří mezi nejvýznamnější odborné veletrhy svého druhu v Evropě 

1991
Založení Hornorakouského svazu pro úspory energií (OÖ. Energiesparverband) z pověření Země Horní Rakousko, jenž se rozvinul v úspěšný institut nabízející energetické poradenství

1992
Podnět ke Světovému dnu úspor energií (Weltenergiespartag), mezinárodní konferenci s předními experty z oblasti energií, která se od té doby každoročně koná v hornorakouském Welsu

1993
Založení energetického poradenského centra na Slovensku - z pověření Evropské unie - je vyhlášeno jako nejlepší evropské poradenské centrum

1997
Koncept a založení energetického poradenského centra v Českých Budějovicích (z pověření Země Horní Rakousko)

... přes ENERGY GLOBE Award ...

1999
Premiéra mezinárodního ocenění ENERGY GLOBE Award.

  • koncipován jako "Oskar" úspor energií - každoročně tato cena za přínos životnímu prostředí oceňuje projekty z celého světa, jenž svědomitě zachází s dostupnými zdroji příp. využívají obnovitelné zdroje energie;
  • ocenění ENERGY GLOBE Award je každoročně udělováno ve všech rakouských spolkových zemích na regionální úrovni, dále jako národní ocenění (v současnosti ve 109 zemích) a jako mezinárodní (dosud proběhlo v Japonsku, Kanadě a Belgii);
  • od založení ocenění bylo přihlášeno 6 000 projektů, každoročně se účastní více než 100 zemí;
  • na postu laudátorů se mimo jiné objevili Michael Gorbačov, "Columbo" Peter Falk, Robin Gibb ("Bee Gees"), Martin Sheen a Nigel Kenedy.

Od 2007
na pozvání Evropského parlamentu se uskutečnilo předávání mezinárodního ocenění ENERGY GLOBE Award v Plenárním sále Evropského parlamentu v Bruselu.

... k ENERGY GLOBE Portálu & síti ENERGY GLOBE

2008
Po tříletých přípravách je spuštěn online ENERGY GLOBE Portál pro efektivní využívání energií, rozsáhlá platforma pro informace a poradenství pro spotřebitele, firmy a odborníky. Současně je založena síť ENERGY GLOBE.