Seznam žroutů energie

Šetřit energií - ale kde?

Vzrůstající náklady na energie, zvyšující se povědomí v otázkách životního prostředí – důvodů proč omezit spotřebu energie je dost.

Ale: Které oblasti v domácnosti potřebují nejvíce energie? Je největším žroutem energie lednička, osvětlení nebo pohotovostní režim elektrospotřebičů (stand-by)? Odpověď vás možná překvapí...

Žrouti energie v průměrné domácnosti (převzato z rakouských podkladů)

80 % vytápění
10 %ohřev vody
2,6 %TV/PC/malé spotřebiče (vč. oběhového čerpadla vytápění 8 %)
2 % vaření/mytí nádobí
1,7 %chlazení/mrazení
1,7 %praní/sušení
1 %osvětlení
1 %stand-by

Plášť budovy (= tepelné ztráty)

35 %fasády (platí pro rok výstavby 1960)
25 %strop horního patra (nezateplen)
25 %okna, dveře
15 %strop sklepa

Vytápění a výroba tepla

10 %chybějící noční snížení teploty
5 %zavzdušněné radiátory
5 %příliš vysoké teploty spalin
4 %špatně izolované trubky topení
3 %příliš vysoké přívodní teploty

Spotřeba energie domácích elektrospotřebičů

26 %TV/PC/malé přístroje
17 %chlazení/mrazení
12 %vaření
10 %sušení
10 %osvětlení
10 %stand-by
8 %mytí nádobí
7 %praní

Mimochodem: tam, kde se spotřebuje nejvíce energie, je také největší potenciál na její úsporu.